Sep 20

Kết quả nguyện vọng 2 Đại Học- Cao Đẳng năm 2009 Không rõ

Kết quả nguyện vọng 2 Đại Học- Cao Đẳng năm 2009
10 10 1000000
Kết quả nguyện vọng 2 Đại Học- Cao Đẳng năm 2009 10 10 1000000
Viết bài, sandykg09 , 07:39 , Tin Tức » Thời Sự , Nhận xét(0) , Đọc(6311) Lớn | Vừa | Nhỏ


Các bạn nào đã không may nắm  trúng tuyển đợt 1 thì hãy nhanh chân vào xem thử mình có tên trong đợt 2 này không nhé hiện nay đã có 118 trường Đại Học (ĐH) Cao Đẳng (CĐ) đã công bố kết quả nguyện vọng 2 !.( HI trong đó có cả trường ĐH Tây Đô của mình nữa)

>> Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Lao động xã hội (cơ sở 2 TP.HCM)

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Tây Đô

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Quảng Bình

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Quang Trung

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Y tế Đồng Nai

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp Việt – Hung

  

>> Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế công nghiệp

  

Hệ Đại học NV2:

  

53. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

  

52. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

  

51. Trúng tuyển NV2 Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở Hà Nội)

  

50. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Yersin Đà Lạt

  

49. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

  

48. Trúng tuyển NV2 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

  

47. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Trà Vinh

  

46. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Lao động xã hội

  

45. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Hoa Lư Ninh Bình

  

44. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

  

43. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)

  

41. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

  

41. Trúng tuyển NV2 Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

  

40. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

  

39. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

  

38. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Mở TP.HCM

  

37. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Tài chính – Marketing

  

36. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Tôn Đức Thắng

  

35. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

  

34. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Quy Nhơn

  

33. Trúng tuyển NV2 Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở 2 TP.HCM)

  

32. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Phú Yên

  

31. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Quảng Nam

  

30. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Bạc Liêu

  

29. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Hoa Sen

  

28. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Hà Tĩnh

  

27. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  

26. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  

25. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH An Giang

  

24. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

  

23. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

  

22. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2 TP.HCM)

  

21. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Luật TP.HCM

  

20. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Tiền Giang

  

19. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Phạm Văn Đồng

  

18. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)

  

17. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  

16. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy (hệ dân sự)

  

15. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

  

14. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH dân lập Phương Đông

  

13. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Đại Nam

  

12. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Cần Thơ

  

11. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Nha Trang

  

10. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

  

9. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Bình Dương

  

8. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

  

7. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Võ Trường Toản

  

6. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Thái Bình Dương

  

5. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Duy Tân

  

4. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  

3. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Đà Lạt

  

2. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Đồng Tháp

  

1. Trúng tuyển NV2 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

  

Hệ Cao đẳng NV2:

  

52. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng)

  

51. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

  

50. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long

  

49. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung

  

48. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

  

47. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp Nam Định

  

46. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh

  

45. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên

  

44. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Tuyên Quang

  

43. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Yên Bái

  

42. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Thọ

  

41. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng)

  

40. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Điện lực TP.HCM

  

39. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Tài chính kế toán

  

38. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

  

37. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công kỹ nghệ Đông Á

  

36. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

  

35. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Bến Tre

  

34. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang

  

33. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

  

32. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Hà Nội

  

31. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng

  

30. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công thương TP.HCM

  

29. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

  

28. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Giao thông vận tải 2

  

27. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

  

26. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ

  

25. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang

  

24. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật thương mại

  

23. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội

  

22. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp Việt Đức

  

21. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh

  

20. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Y tế Nghệ An

  

19. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Y tế Phú Thọ

  

18. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Y tế Bạc Liêu

  

17. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Y tế Trà Vinh

  

16. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM

  

15. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Nguyễn Tất Thành

  

14. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM

  

13. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Bình Dương

  

12. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

  

11. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên

  

10. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm

  

9. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình 2

  

8. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp Cao su

  

7. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Y tế Huế

  

6. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Bách Việt

  

5. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

  

4. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

  

3. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

  

2. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa

  

1. Trúng tuyển NV2 Trường CĐ Xây dựng Miền Tây


Chia sẽ bài viết Kết quả nguyện vọng 2 Đại Học- Cao Đẳng năm 2009 cho bạn bè

_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên:
Tinhoc2

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

--> http://tinhoc2.net/ket-qua-nguyen-vong-2-dai-hoc-cao-dang-nam-2009/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )

Các bài viết liên quan:
Video chánh thanh tra sở YT Kon Tum dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ
4/10/2013 đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời
Nữ sinh lớp 12 ‘tố’ bác sĩ giở trò sàm sỡ 28/05/2013
Ẩm thực nude của Nhật Bản Cơm sushi
Top 10 nghề dễ kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2013
Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
Video vụ nổ tiệm vàng Hoàng Tín
Xem đêm chung kết bước nhảy hoàn vũ 2012 online
Động đất nhiều nơi ở Hà Nội 24/03/2011
Sự thật các tin nhắn cho rằng có mưa axit việt nam
Video Cụ rùa nổi cắn ống cao su và phương pháp chữa trị
Xem trực tiếp clip bắt quả tang mua bán dâm
Video clip nữ sinh đánh nhau mới nhất gây xôn xao dư luận
Châu Tinh Trì nhắm Trương Bá Chi cho phim mới King of Comedy 2
2 địa chỉ trang web đường dây gái gọi mai dâm online của Ah Sam
Xem bài viết Kết quả nguyện vọng 2 Đại Học- Cao Đẳng năm 2009 cực hay - Kết quả nguyện vọng 2 Đại Học- Cao Đẳng năm 2009 cực hấp dẫn
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Các bạn vui lòng viết tiếng việt có dấu. Các nhận xét sai quy định sẽ bị BQT xóa!
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]